Sở Tư pháp Khánh Hoà: Tiếp tục thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Sở Tư pháp Khánh Hoà: 
Tiếp tục thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2019 

Trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2019 và Bản thỏa thuận được ký kết giữa Sở Tư pháp và UBND xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm; UBND xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh; trong hai ngày 17- 18 tháng 4, Sở Tư pháp đã tổ chức đoàn công tác làm việc tại hai xã trên. 
Nội dung làm việc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải cơ sở, và các nội dung liên quan đến xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đại biểu mời dự là lãnh đạo UBND xã, các đoàn thể, cán bộ chuyên môn thuộc các lĩnh vực liên quan, trưởng thôn, phó trưởng thôn, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Quang cảnh Hội nghị

Cũng theo chương trình, Sở Tư pháp trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ về: công tác chứng thực; công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; cải cách hành chính…cho lãnh đạo UBND xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch và cán bộ làm công tác chuyên môn liên quan.
Tính tới tháng 4 năm 2019, xã Cam An Nam đã đạt được 16/19 tiêu chí, xã Diên Lộc đã đạt được 15/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Được biết đây là 02/08 xã trong tỉnh đăng ký công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
Việc thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” của Sở Tư pháp là việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hỗ trợ địa phương phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. 

Lương Thanh Huyền
Cập nhật: 02/05/2019
Lượt xem: 430
Lên trên