Sở Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới.  
Quay lại Bản in Yahoo


Thực hiện Thỏa thuận phối hợp thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2019 đã ký kết giữa Sở Tư pháp và UBND xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh và xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh; trong 04 ngày 17,18,19, 20 tháng 9, Sở Tư pháp tổ chức Đoàn công tác do ông Đặng Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở làm việc với địa phương; về phía địa phương có Lãnh đạo UBND xã và các Đoàn thể, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc các lĩnh vực liên quan, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Hòa giải viên, Tuyên truyền viên pháp luật và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.


Ảnh: Hội nghị tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa

Theo đó, Sở Tư pháp đã trao đổi, hướng dẫn trực tiếp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch và cán bộ làm công tác chuyên môn liên quan về: công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; xử lý vi phạm hành chính…, đồng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giới thiệu và truyền tải các nội dung cơ bản về: Luật Tín ngưỡng và tôn giáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.


Ảnh: Quang cảnh hội nghị tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm

Đây là lần làm việc và tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật thứ 2 trong năm 2019 đối với các xã nói trên nhằm thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Lương Thanh HuyềnCập nhật: 30/09/2019
Lượt xem: 154
Lên trên