Phường Ninh Đa (TX.Ninh Hòa): Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản luật  
Quay lại Bản in Yahoo
Phường Ninh Đa (TX.Ninh Hòa):
Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản luật 

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Sáng 03/5/2019, UBND phường Ninh Đa phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức Hội nghị phổ biến 03 luật gồm: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo cho gần 100 đại biểu là cán bộ và nông dân của 10 chi hội trên địa bàn phường. 
Tại hội nghị báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của 03 văn bản luật trên; trong đó chú trọng một số vấn đề chung về tiếp công dân, quy trình tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại; giải quyết tố cáo; kỹ năng giao tiếp ứng xử trong tiếp công dân, văn bản, biểu mẫu trong tiếp công dân cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Với những thông tin được phổ biến đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân cũng như những quy định về khiếu nại, tố cáo; qua đó vận dụng kiến thức đã được trang bị từ vị trí công tác của mình góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 


Trần Ngọc Bửu

Cập nhật: 09/05/2019
Lượt xem: 253
Lên trên