Phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 200 chức sắc, chức việc  
Quay lại Bản in Yahoo
Phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 200 chức sắc, chức việc

Trong 02 ngày 24 và 25/6, tại TP.Nha Trang, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 200 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị đang nghe phổ biến các quy định của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP


Đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe phổ biến các nội dung như: Thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhiều thắc mắc của đại biểu về khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP tại địa phương đã được giải đáp thỏa đáng, kịp thời.
Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 tôn giáo với khoảng 400 ngàn tín đồ, chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến với nhân dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

H.D Cập nhật: 26/06/2019
Lượt xem: 179
Lên trên