Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 8618/UBND-NC về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cụ thể, về nội dung, tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các văn bản. Về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua Trang thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, tổ chức/lồng ghép tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần các luật, nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...


Hình minh họa

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan có nhiệm vụ đẩy mạnh phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội, tập trung vào một số nội dung, như: Tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tín dụng đen, băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Đồng thời, thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi…Việc phổ biến các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm cần thực hiện kịp thời, khẩn trương, sử dụng biện pháp linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân; ưu tiên áp dụng một số hình thức, như: Trên Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; trên các phương tiện thông tin đại chúng; việc truyền tải của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phát huy vai trò của hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn thực tiễn của địa phương, có kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần các văn bản Luật và các vấn đề nóng, được dư luật xã hội quan tâm tại địa phương, đơn vị mình với hình thức, nội dung phù hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác tư pháp hằng năm (lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp./.

Ngô Thị Thanh Thơ
Cập nhật: 10/09/2019
Lượt xem: 125
Lên trên