Huyện ủy Cam Lâm: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
Quay lại Bản in Yahoo
Huyện ủy Cam Lâm: 
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 25/7/2019 Huyện ủy Cam Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW trên địa bàn huyện.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cam Lâm, đại diện lãnh đạo các ban, ngành thuộc huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và trên 120 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện. 


Đồng chí Nguyễn Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Huyện ủy Cam Lâm trình bày tại Hội nghị đã nêu bật thành tựu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trên các lĩnh vực chỉ đạo triễn khai, tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bố trí kinh phí và cơ sở vật chất…
Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện căn cứ Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 05/08/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW để ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo chuyên đề, lồng ghép thực hiện các Đề án theo từng lĩnh vực. Qua 12 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Nội dung pháp luật được lựa chọn tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn, gắn tuyên truyền, PBGDPL với giáo dục tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, đặc biệt là gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Trong 12 năm (2007-2019), toàn huyện đã tổ chức 410 hội nghị phổ biến, quán triệt hoặc tập huấn các văn bản pháp luật cho 19.000 lượt người là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và Nhân dân trên địa bàn huyện. tổ chức 88 lớp tập huấn về tuyên truyền PBGDPL lĩnh vực chống xâm hại tình dục trẻ em cho 5.720 lượt đối tượng là thanh thiếu niên, trẻ em gái, phụ huynh học sinh… Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương đã tích cực hưởng ứng và tham gia tổ chức 18 cuộc thi, hội thi có nội dung tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo các đối tượng tham gia như: Hội thi “Hòa giải viên giỏi”, “Tuyên truyền viên giỏi phòng, chống HIV/AIDS”, “Tuyên truyền về cải cách hành chính”…


Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW


Các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW vinh dự được nhận Giấy khen

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Minh Trí, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương thành tích của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện Chỉ thị 32, đồng thời cũng nêu lên những bất cập, hạn chế trong công tác PBGDPL trên địa bàn. Ghi nhận những thành tích đã đạt được Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 32; tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương trong huyện phát huy thành tích đạt được, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Chương trình, Đề án về PBGDPL, tăng cường công tác PBGDPL một cách thường xuyên, liên tục và nâng cao trách nhiệm, vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động tuyên truyền, PBGDPL ./. 

Phan Quý ThànhCập nhật: 12/08/2019
Lượt xem: 61
Lên trên