Họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

Chiều 10-1, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh (viết tắt là BCĐ) chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện công tác CCTP cả năm 2018 và bàn nhiệm vụ năm 2019. Dự họp có các đồng chí: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên BCĐ CCTP tỉnh.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân kết luận tại cuộc họp

Năm 2018, sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công tác CCTP tr.ên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. BCĐ đã kiện toàn tổ chức, hoạt động, ban hành quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm các thành viên và cấp uỷ, tổ chức Đảng liên quan trong triển khai các nhiệm vụ CCTP. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ, qua đó nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp tiếp tục triển khai hiệu quả… Tuy vậy, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án có lúc chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp còn mỏng. Cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp ở một số địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu...
Năm 2019, BCĐ xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ trong công tác CCTP. Cơ quan tư pháp các cấp khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo thống nhất trong áp dụng các luật, bộ luật về lĩnh vực tư pháp (có hiệu lực từ ngày 01-01-2018) và hướng dẫn của liên ngành cấp trên. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chế định bổ trợ tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp; hoàn thành việc nối mạng trực tuyến các phiên toà xét xử từ cấp huyện đến cấp tỉnh và từ cấp tỉnh đến Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giám sát chất lượng tranh tụng tại phiên toà hình sự ít nhất 2 lần/năm.
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân kết luận, năm nay, BCĐ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Các ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường bồi dưỡng cán bộ và có các lớp bồi dưỡng pháp luật chuyên sâu. BCĐ sẽ kiến nghị Trung ương kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Thiều Hoa


Cập nhật: 13/01/2019
Lượt xem: 293
Lên trên