Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn tuyên truyền pháp luật công tác trợ giúp pháp lý  
Quay lại Bản in Yahoo
Hội Nông dân tỉnh:
Tập huấn tuyên truyền pháp luật công tác trợ giúp pháp lý

Từ ngày 23/9 - 30/9/2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 400 cán bộ, hội viên, thành viên cán bộ Hội cơ sở và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


(Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Cam Lâm)

Tại các buổi tập huấn, học viên được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước truyền đạt những thông tin, nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn cũng đã dành thời gian trao đổi về một số nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải, khiếu nại, tố cáo và trợ giúp pháp lý…
Được biết, đây là nội dung Chương trình của Hội nông dân tỉnh trong triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2020. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ hội cơ sở, tuyên truyền viên, cộng tác viên và hội viên nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nông dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng ngừa vi phạm pháp luật tại địa phương.

Biên Thùy


Cập nhật: 12/10/2020
Lượt xem: 58
Lên trên