Chỉ thị về tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Chỉ thị về tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Theo đó, để tạo sân chơi bổ ích, hiệu quả, an toàn cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là cơ quan đầu mối triển khai, hướng dẫn các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp lứa tuổi, rèn luyện kỹ năng; tổ chức ôn tập văn hóa trong dịp hè; tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn. Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội". Kết thúc hoạt động hè, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2020.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện Công văn số 1715/BGDĐT-GDTC ngày 18/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè năm 2020 và Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Tổ chức bàn giao, quản lý học sinh về sinh hoạt hè tại các địa phương; Tổ chức các lớp tập huấn phòng ngừa tại nạn thương tích cho học sinh. 
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".
4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động nổi bật, các gương điển hình, các mô hình hoạt động hiệu quả trong dịp hè 2020. 
5. Các trường Đại học, Cao đẳng, các trường Quân đội phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện hè.
6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt động hè theo kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

Hoàng Hoa
Cập nhật: 02/07/2020
Lượt xem: 80
Lên trên