Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô khách giường nằm đã qua sử dụng (bán riêng từng xe). Mức giá khởi điểm là giá đã bao gồm thuế VAT. Người mua được tài sản đấu giá

Chi tiết

Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô khách giường nằm đã qua sử dụng (bán riêng từng xe). Mức giá khởi điểm là giá đã bao gồm thuế VAT. Người mua được tài sản đấu giá

Chi tiết

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 29 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô khách giường nằm đã qua sử dụng (bán riêng từng xe). Mức giá khởi điểm là giá đã bao gồm thuế VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải

Chi tiết

Tài sản đấu giá: Các tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00, tại thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (của Công ty TNHH

Chi tiết

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thửa đất số 459 tờ bản đồ 08 (theo bản đồ VN 2000 nay là thửa 171, tờ bản đồ 12) tại thôn Bãi Giếng 2,

Chi tiết

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 444, tờ bản đồ số 25 (theo bản đồ VN 2000 nay là thửa 204, tờ bản đồ số 04), thôn Tân Thành, xã

Chi tiết

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 29 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 09 thửa đất tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (bán từng thửa).

Chi tiết

Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô khách giường nằm đã qua sử dụng (bán riêng từng xe).

Chi tiết