Phát động Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng năm 2013.  
Quay lại Bản in Yahoo

Phát động Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng năm 2013.

 

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới chính thức phát động Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng năm 2013 (VACI 2013) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”.

Theo kết quả khảo sát xã hội học về tham nhũng mới được Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới công bố, một trong những chính sách hiện hành thành công trong việc hạn chế tham nhũng là sự công khai, minh bạch. Chính vì vậy, việc nhân rộng cách tiếp cận này và tăng cường thực thi sẽ cần phải là những ưu tiên chính trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam giai đoạn tiếp theo. 

Các sáng kiến phòng chống tham nhũng sẽ tập trung vào các nội dung như: Xây dựng nền hành chính phục vụ; tăng cường đạo đức công vụ; tăng cường minh bạch và quyền tiếp cận thông tin, nâng cao tính trách nhiệm. Các sáng kiến khi được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà tổ chức làm căn cứ để điều chỉnh chính sách phòng, chống tham nhũng.

Đây là chương trình thứ hai được tổ chức sau chương trình đầu tiên tổ chức vào năm 2011 với 160 sáng kiến dự thi và 34 sáng kiến được tài trợ thực hiện. 
(Quang cảnh cuộc họp báo – Nguồn: www.chinhphu.vn)


Đối tượng tham gia chương trình là các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể ở cấp địa phương có tư cách pháp nhân, trừ các cơ quan Thanh tra Trung ương, Bộ ngành, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Thế giới và các cơ quan thuộc quân đội và công an. Dự kiến thời gian ngừng nhận đề án, sáng kiến là đến hết ngày 18/3/2013, Ban Tổ chức sẽ trao giải vào tháng 6/2013./.

 

                                                                                         Phòng PBGDPLCập nhật: 05/12/2012
Lượt xem: 2395
Lên trên