Công văn triệu tập các Đội thi về dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III  
Quay lại Bản in Yahoo
Công văn triệu tập các Đội thi về dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Ngày 9/9/2016, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ III ban hành Công văn số 3110/BTC gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triệu tập các Đội thi về dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.
Theo đó, Công văn nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần đội thi tại các khu vực và các nội dung Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần thực hiện để Hội thi được tổ chức thành công, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, thực sự là ngày hội pháp luật, tôn vinh đội ngũ hòa giải viên.


Đội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Cam Ranh đạt giải nhất cấp tỉnh

Tỉnh Khánh Hòa sẽ cử Đội thi thành phố Cam Ranh tham gia dự Hội thi tại khu vực miền Trung được tổ chức ngày 29 và 30/9/2016 tại thành phố Đà Nẵng.

* File đính kèm

NT
Cập nhật: 21/09/2016
Lượt xem: 1901
Lên trên