Ban Tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Khánh Hoà năm 2016: Ban hành Thể lệ, thành lập Ban Giám khảo và Bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2016.  
Quay lại Bản in Yahoo
Ban Tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Khánh Hoà năm 2016: Ban hành Thể lệ, thành lập Ban Giám khảo và Bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

Sáng ngày 03/8/2016, Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Khánh Hoà năm 2016 đã tổ chức họp; Đồng chí Lê Văn Hạ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Tổ chức Hội thi. 


Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2016 họp

Hội thi Hòa giải viên giỏi được tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của hòa giải viên cơ sở; tạo không khí hào hứng sôi nổi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, gắn hội thi với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về hoạt động hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Hội thi đã thống nhất thông qua các dự thảo: Thể lệ Hội thi; Bộ câu hỏi và Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi.
Theo đó, Ban Giám khảo Hội thi gồm có 05 Giám khảo (Sở Tư pháp: 02 người, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 01 người, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao mỗi đơn vị cử 01 người) có trách nhiệm chấm thi, tổng hợp và báo cáo kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu Ban Tổ chức Hội thi quyết định việc xếp giải. 
Hội thi được tổ chức bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/8/2016. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử 01 đội tham dự Hội thi. Mỗi đội thi gồm 03 thành viên. Riêng phần thi tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động những người khác tham gia các vai diễn phụ (không phải vai Hòa giải viên), nhưng số lượng không quá 04 người. 
Các đội dự thi phải tham gia 03 (ba) phần thi chính gồm: Phần thi giới thiệu và lý thuyết; phần thi xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. 
Bộ câu hỏi (trắc nghiệm và tình huống) gồm có: 52 câu hỏi trắc nghiệm và 16 tình huống về các lĩnh vực: Hoà giải ở cơ sở, dân sự, hình sự; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình...
Bạn đọc và các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo Thể lệ thi, Bộ câu hỏi, Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi tại đây hoặc trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Khánh Hoà (địa chỉ http://stp.khanhhoa.gov.vn)./. 

Phòng PBGDPL
Cập nhật: 04/08/2016
Lượt xem: 1857
Lên trên