Nghị định số 23 ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch có hiệu lực từ ngày

Chi tiết

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 08/5/2011. 

Chi tiết

Việc nuôi và thả rông chó vẫn còn xảy ra phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên hành vi đó tiềm ẩn mối nguy hiểm cho xã hội mà những người nuôi chó cần nhận thức rõ.

Chi tiết

Nghiện ma túy được coi là một bệnh Bệnh là gì? Theo định nghĩa y khoa,bệnh là quá trình hoạt động không bình thường của cơ thể sinh vật từ nguyên nhân khởi thuỷ

Chi tiết

Ngày 25/3/2019, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý là 1 chiếc ô tô 9 chỗ ngồi. Giá khởi điểm của tài sản chỉ

Chi tiết

Ngày 08/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch

Chi tiết

Để giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh nhanh hơn, đối với những trường hợp người dân sinh, sống từ nhỏ tại địa bàn nhưng thiếu giấy tờ, một số xã, phường ở

Chi tiết

Khánh Vĩnh là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, toàn huyện có 9.551 hộ dân nhưng có đến 5.181 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm

Chi tiết

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018). Đây là kết

Chi tiết

Thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của

Chi tiết