Để giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh nhanh hơn, đối với những trường hợp người dân sinh, sống từ nhỏ tại địa bàn nhưng thiếu giấy tờ, một số xã, phường ở

Chi tiết

Khánh Vĩnh là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, toàn huyện có 9.551 hộ dân nhưng có đến 5.181 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm

Chi tiết

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018). Đây là kết

Chi tiết

Thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của

Chi tiết

Không giống như thỏa thuận tiền hôn nhân tại các nước Âu Mỹ, hợp đồng hôn nhân là một yếu tố bắt buộc của một cuộc hôn nhân Hồi giáo. Tại Ả Rập Saudi, hợp đồng được

Chi tiết

Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Chi tiết

Công tác TDTHPL XLVPHC luôn được UBND thành phố chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2018, hầu hết các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm

Chi tiết

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do số lượng biên chế của Phòng tương đối ít, chưa tương xứng với vị trí việc làm theo quy định của Ngành, CBCC phụ trách kiêm

Chi tiết

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao

Chi tiết

Quyền ly hôn là một trong các quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên, thời gian qua, các Tòa án đã gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn

Chi tiết