Luật Cạnh tranh được Quốc hội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ

Chi tiết

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 với nhiều nội dung mới, mục đích tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho việc ban

Chi tiết

Khi thị trường bất động sản phát triển, việc mua bán nhà đất diễn ra rất sôi động. Một hình thức chuyển nhượng mới xuất hiện, đó là việc mua bán bằng hợp đồng

Chi tiết

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các hình thức

Chi tiết

Hoàn trả là trách nhiệm của người thi hành công vụ gây thiệt hại phải trả lại một khoản tiền cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường

Chi tiết

Ngày 01/9/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định số 83/2010.

Chi tiết

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh

Chi tiết

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (được

Chi tiết

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 9659/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa

Chi tiết

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của con người, tuy nhiên không phải ai cũng đủ khả năng để mua cho mình một ngôi nhà, nhất là tại các thành phố lớn. Nhà ở xã hội trở

Chi tiết