Vướng mắc khi ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo quyết định ly hôn của Tòa án  
Quay lại Bản in Yahoo
Vướng mắc khi ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo quyết định ly hôn của Tòa án

Tại Điều 30, Điều 31, Luật Hộ tịch quy định về việc ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

“Điều 30. Trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch; trường hợp nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại diện thì thông báo cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.
2. Trường hợp thay đổi quốc tịch thì việc thông báo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Điều 31. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Ngay sau khi nhận được thông báo theo quy định tại Điều 30 của Luật này, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Sổ hộ tịch theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Thực tế trên địa bàn các xã, thị trấn phản ánh có nhận được các quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự do Tòa án gửi về. Tuy nhiên, trong thông báo cũng như trích lục bản án, bản sao quyết định, Tòa án chỉ ghi tên ông, bà, năm sinh và địa chỉ mà không thể hiện cụ thể ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn, số, quyển đăng ký tại địa phương. 
Sự việc trên đã gây khó khăn và làm mất thời gian cho công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diên Khánh trong việc tra cứu và ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Nhiều trường hợp phải liên hệ đến thôn, tổ dân phố để tìm công dân có tên trong quyết định để xác định năm kết hôn rồi nhờ đó mới tra đúng sổ.
Xuất phát từ vướng mắc trên, UBND huyện Diên Khánh đã có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị Sở kiến nghị lên cơ quan cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với ngành Tòa án, để thống nhất khi gửi thông báo về việc ly hôn đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch cần ghi rõ thông tin đã đăng ký kết hôn vào ngày, tháng, năm nào, số, quyển cụ thể để công chức Tư pháp – Hộ tịch dễ dàng trong việc tra cứu, theo dõi và ghi vào sổ Hộ tịch theo đúng quy định pháp luật.

NGUYỄN BÍCH THỦY - PTPDK

Cập nhật: 31/05/2019
Lượt xem: 252
Lên trên