Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến khá phức tạp, vi phạm tập trung trong các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, khoáng sản, an toàn thực phẩm... Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm khá nghiêm trọng, các hành vi vi phạm diễn ra ở quy mô lớn, giá trị phương tiện tang vật, mức xử phạt đối với các hành vi tương đối cao, hành vi vi phạm diễn ra ngày càng tinh vi và liều lĩnh.

1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính
Trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện 8.434 vụ vi phạm, tăng 57,67% so với cùng kỳ năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018 là 5.349 vụ vi phạm) trong đó: Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính là: 8.391 vụ; Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự là: 08 vụ; Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 35 vụ.
Tổng số đối tượng bị xử phạt trong 06 tháng đầu năm 2019 là 8.404 đối tượng. Tăng 60,84% so với cùng kỳ năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018 là 5.225 đối tượng) trong đó: Tổ chức: 599 đối tượng; Cá nhân: 7.805 đối tượng; Người vi phạm là người chưa thành niên: 16 đối tượng.
Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là: 8.332 quyết định, tăng 59,46% so với cùng kỳ năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018 là 5.225 quyết định) trong đó: Số quyết định đã thi hành là: 7.679 quyết định; Số quyết định được hoãn, miễn, giảm là: 22 quyết định; Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 02 quyết định; Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 01 quyết định.
Số tiền phạt thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 là: 18.889.594.500 đồng, tăng 37,72% so với số tiền thu được cùng kỳ năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018 là 13.714.950.000 đồng); Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 6.914.725.000 đồng, tăng 374,5% so với số tiền thu được cùng kỳ năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018 là 1.457.131.000 đồng).


Ảnh: Kiểm tra, hướng dẫn công tác XLVPHC tại UBND TP.Nha Trang

2. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 184 đối tượng. So với năm cùng kỳ năm 2018 tăng gấp 06 lần (06 tháng đầu năm 2018 là 28 đối tượng) trong đó: Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 47 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 137 đối tượng.
Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 97. So với cùng kỳ năm 2018 tăng gấp 03 lần (06 tháng đầu năm 2018 là 28 đối tượng), trong đó: (i) Tỉ lệ phần trăm (%) đối tượng bị Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 46,39 %. (ii) Tỉ lệ phần trăm (%) đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng trong tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 0 %. (iii) Tỉ lệ phần trăm (%) đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 0 %. (iv) Tỉ lệ phần trăm (%) đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 53,61 %.
Nhìn chung, 06 tháng đầu năm 2019 tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vụ việc vi phạm; đối tượng bị xử phạt; số tiền thu được từ xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đều tăng. Nguyên nhân nhân là do một số quy định của pháp luật chưa được thượng tôn và thực thi một cách nghiêm minh; ý thức tuân thủ pháp luật và ý thức chấp hành quyết định XPVPHC của một số đối tượng vi phạm chưa cao; một số đối tượng sau khi bị xử phạt cố tình lẩn tránh, trì hoãn thi hành quyết định; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và điều kiện bảo đảm cho công tác XLVPHC còn hạn chế; phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực còn thiếu…
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp đồng bộ như: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức, biện pháp thích hợp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ XLVPHC cho các cá nhân có thẩm quyền; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; Tăng cường hơn nữa việc đầu tư các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC…

Lê Quý Tân
Cập nhật: 18/07/2019
Lượt xem: 210
Lên trên