Thực trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội và giải pháp tháo gỡ tại tỉnh Khánh Hòa.  
Quay lại Bản in Yahoo
Thực trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội và giải pháp tháo gỡ tại tỉnh Khánh Hòa.


ảnh minh họa

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, theo đó xác định lĩnh vực trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bảo vệ quyền lợi cho người lao động là trách nhiệm luôn được các cấp, các ngành quan tâm, trong đó, việc đảm bảo chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) được chú ý hàng đầu.

Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh có: 4.945 doanh nghiệp và 106.896 lao động tham gia BHXH, 2.421 doanh nghiệp và 12.425 lao động chưa tham gia BHXH.
Công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 đã kết luận và kiến nghị thực hiện truy đóng do đóng thiếu thời gian của 175 lao động: 1.123.274.920 đồng; truy đóng thiếu mức tiền lương của 384 lao động: 634.439.661 đồng; truy nộp 10 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN: 681.840.941 đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 đơn vị với số tiền xử phạt: 116.516.171 đồng.
Số nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên là 110.026 triệu đồng (trong đó, nợ lãi chậm đóng là 22.022 triệu đồng).
Còn 29 đơn vị chưa khắc phục nợ BHXH, BHYT, BHTN theo Kết luận thanh tra, kiểm tra là 11.287.719.331 đồng (trong đó: 06 đơn vị thanh tra trước năm 2018 với số tiền: 539.732.943 đồng, 21 đơn vị thanh tra năm 2018 với số tiền: 10.734.936.175 đồng, 02 đơn vị thanh tra năm 2019 với số tiền: 13.050.213 đồng).
Qua đó, có thể thấy được tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN vẫn còn diễn ra phổ biến, chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động như không được hưởng hoặc không kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, chế độ ốm đau, thai sản…
Để khắc phục tình trạng trên, việc đề ra các giải pháp và chỉ đạo thực hiện là vô cùng cần thiết. Có thể kể đến một số các giải pháp như sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT và tổ chức đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động để họ hiểu và tự giác thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH tỉnh định kỳ lấy số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về các đơn vị sử dụng lao động. Trên cơ sở đó rà soát, lập danh sách các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc kịp thời.
BHXH tỉnh hàng tháng báo cáo tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN, lập danh sách các đơn vị nợ để gửi và xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phân loại danh sách các đơn vị để gửi và đề nghị các sở, ngành, Đảng ủy Khối, Huyện ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt việc nộp BHXH, BHYT, BHTN.
Đăng công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.
BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đề xuất chính quyền địa phương ra quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp không đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 03 tháng trở lên trên địa bàn, cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (định kỳ, đột xuất) các đơn vị nợ về việc khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục thực hiện, phối hợp thực hiện các giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo theo nội dung văn bản số 11532/UBND-VX ngày 12/11/2018 như:
+ Xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước cố tình vi phạm, nợ đọng BHXH kéo dài.
+ Không xét thi đua đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.
+ Không tiếp nhận hồ sơ dự thầu các dự án từ nguồn vốn đầu tư công đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Giao chỉ tiêu giảm nợ cho từng đơn vị; từng chuyên quản thu; chuyên quản bộ phận khai thác và thu nợ. 
BHXH tỉnh phối hợp tốt với các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện Hợp đồng hợp tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. 
Hàng tháng, cơ quan BHXH cùng doanh nghiệp đối chiếu, xác định số tiền phải đóng theo quy định. Căn cứ vào số tiền phải đóng và số tiền đã đóng để in Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN gửi cho từng doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp còn nợ, cơ quan BHXH in Thông báo nợ và liên hệ trực tiếp với Giám đốc doanh nghiệp. 
Thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng (gắn liền kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN với việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN).
Áp dụng các biện pháp thu hồi nợ đối với những đơn vị nợ theo quy định; sau khi xử lý vi phạm hành chính mà đơn vị vẫn cố tình chây ỳ, không thực hiện nộp phạt và tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN thì cơ quan BHXH củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tuy các giải pháp trên cần nhiều thời gian và nhất là sự phối hợp thực hiện của nhiều cơ quan, đơn vị cũng như không đem lại kết quả ngay lập tức nhưng sẽ góp phần cải thiện tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, từ đó các quyền lợi từ chế độ BHXH của người lao động sẽ được đảm bảo, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động cũng như nâng cao tính thực thi của các quy định pháp luật./.
Hoàng Hoa

Cập nhật: 08/09/2019
Lượt xem: 77
Lên trên