Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm 2019, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế(BHYT) như sau:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật
Để tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở KCB BHYT tiếp cận các chính sách kịp thời,Sở Y tế đã tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về BHYT; cụ thể như sau:
- Sở Y tế đã phối hợp với BHXH tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến Luật BHYT năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) đến các báo cáo viên chủ chốt thuộc Ban Tuyên giáo cấp tỉnh đến cấp huyện và các báo cáo viên thuộc các cơ quan, đoàn thể; phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2008; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 105/2014/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT (Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC) và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).
- Ngày 30/6 hàng năm, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức mít tinh, diễu hành nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7.
- Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi cho các cán bộ công đoàn trực thuộc; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện nhiều phỏng vấn tuyên truyền về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
- Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật BHYT và những điểm mới sửa đổi, bổ sung đến tất cả CB,CC,VC trong toàn ngành y tế; niêm yết công khai các thủ tục, nội dung, quy định mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung tại khoa khám của tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh; đăng tải những nội dung, quy định mới cùng các văn bản hướng dẫn Luật BHYT và những điểm mới sửa đổi, bổ sung trên Website Sở Y tế.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại Sở Y tế ngày 24/6/2019

Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị
Nhìn chung, Sở Y tế đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tất cả công chức, viên chức và người lao động đều chấp hành tốt các quy định pháp luật nói chung và trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao nói riêng. Không có phát sinh các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến thi hành kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Chất lượng dịch vụ KCB từng bước được cải thiện, mở rộng KCB về tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Bên cạnh việc mở rộng KCB thì việc đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở là điều tất yếu nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công khai, minh bạch và tăng cường quản lý các hoạt động KCB BHYT hướng tới phục vụ người bệnh có BHYT kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và KCB BHYT.
Vẫn còn những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực BHYT, BHXH còn chồng chéo, chưa thực sự rõ ràng và còn nhiều bất cập như:Phụ lục số II của Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (Thông tư số 39/2017/TT-BYT) bao gồm 23 nhóm thuốc với 241 thuốc thực hiện tại Trạm Y tế xã. Tuy nhiên, ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Thông tư số 30/2018/TT-BYT) quy định tại Trạm Y tế xã không có những nhóm thuốc hạ Lipid, hạ đường huyết thuộc nhóm Insulin, Lao, Sốt rét và thuốc chống Virus được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT. Sự mâu thuẫn giữa hai Thông tư này đã gây khó khăn trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại Trạm y tế; việc thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT còn nhiều bất cập về: định mức số lượt khám/bàn khám; định mức của siêu âm, Xquang, CT Scanner; thực hiện công thức tính định mức; thực hiện liệu pháp tâm lý, liệu pháp hoạt động; danh mục tương đương với Thông tư số 39/2018/TT-BYT; thực hiện dịch vụ kỹ thuật điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch; thanh toán chi phí chuyển tuyến;...; nhiều bất cập về: thực hiện sử dụng thuốc Piracetam; sử dụng thuốc Methylprednisolon; việc phân tuyến của thuốc điều trị;...trong Thông tư số 30/2018/TT-BYT. Bên cạnh đó, việc giao dự toán chi KCB BHYT thấp hơn số chi KCB BHYT năm trước đã gây khó khăn cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến chất lượng KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành pháp luật về bảo hiểmy tế trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện đồng bộ những đề xuất, kiến nghị như: sửa đổi, bổ sung Luật BHYT nhằm đảm bảo công tác thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, KCB BHYT, giao dự toán chi KCB BHYT và quản lý Quỹ BHYT phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; xây dựng cơ chế tài chính y tế theo hướng tính đúng, tính đủ cho người thụ hưởng theo hướng chính sách BHYT; Bộ Y tế sớm trả lời những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đã có văn bản kiến nghị để kịp thời triển khai thực hiện nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân đến KCB BHYT; xem xét, sửa đổi những bất cập tại một số điều của Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT cũng như thống nhất với BHXH Việt Nam trong việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong KCB BYT. 

Lệ Phượng


Cập nhật: 06/07/2019
Lượt xem: 276
Lên trên