Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như sau:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật
- BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt trong toàn đơn vị về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cũng như của các tổ chức, cá nhân ngoài ngành trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời đăng tải thông tin chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, quy trình thủ tục hành chính giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, công khai trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, kết nối thông tin với các trang thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức đối thoại với hơn 600 lượt đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách BHXH, BHYT với hơn 100 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp; phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 300 chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. BHXH các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức 02 hội nghị đối thoại/năm với gần 3.000 lượt đơn vị sử dụng lao động.

Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị
Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực BHYT, BHXH, BHTN còn chồng chéo, chưa thực sự rõ ràng và còn nhiều bất cập như: Khoản 1 Điều 33 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian nghỉ việc tối đa hưởng chế độ thai sản của lao động nữ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý là:
“a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.”
Tuy nhiên, theo phản ánh của các cơ sở khám chữa bệnh, việc xác định tuần tuổi của thai đối với trường hợp chửa ngoài tử cung (phá thai bệnh lý) là khó có thể thực hiện được. Do đó, một số cơ sở khám chữa bệnh không ghi tuần tuổi thai đối với trường hợp này dẫn đến vướng mắc khi giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ.


Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa ngày 14/6/2019
- Điểm c khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện được hưởng BHXH một lần là: “Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần: “Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn”. Quy định như trên của Thông tư số 56/2017/TT-BYT dẫn đến gây khó khăn cho người lao động khi có nhu cầu nhận chế độ BHXH một lần; Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định: “1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này”.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp hiểu khác nhau về công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, trả mức lương thấp (bằng mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng) cho người lao động.
Hiện nay, Luật BHXH năm 2006 và Nghị định số 135/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực, nhưng vẫn chưa có văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN (không còn phù hợp) nên khó khăn cho việc thực hiện biện pháp cưỡng chế trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH. 
Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện đồng bộ những đề xuất, kiến nghị như: kết nối thông tin, cập nhật dữ liệu cấp các hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH theo quy định của Bộ Y tế với Hệ thống thông tin Giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; ghi rõ ở phần chẩn đoán trong giấy ra viện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 56/2017/TT-BYT; trong đó có ghi rõ tuần tuổi thai đối với cả trường hợp lao động nữ mang thai ngoài tử cung; đề nghị hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức Công đoàn khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN để bảo vệ quyền lợi của người lao động; việc xử lý đối với các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị phá sản, giải thể, mất tích, bỏ trốn... để thuận lợi trong công tác quản lý, theo dõi nợ của cơ quan BHXH và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các đơn vị nói trên; hướng dẫn rõ danh mục nghề bắt buộc phải sử dụng lao động qua đào tạo nghề, để cơ quan BHXH có cơ sở thu BHXH đúng theo quy định và người lao động được đảm bảo quyền lợi về đào tạo nghề và được hưởng lương đúng quy định; ban hành văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN để bảo đảm việc thực hiện biện pháp cưỡng chế trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH.

Lệ PhượngCập nhật: 04/07/2019
Lượt xem: 200
Lên trên