Quy định bất cập về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá  
Quay lại Bản in Yahoo
Quy định bất cập về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

Ngày 25/3/2019, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc đấu giá tài sản thanh lý là 1 chiếc ô tô 9 chỗ ngồi. Giá khởi điểm của tài sản chỉ hơn 70 triệu đồng. Số lượng khách hàng đăng ký mua tài sản khá đông (30 người). Theo các quy định pháp luật trước đây thì khoản tiền bán hồ sơ đăng ký đấu giá sẽ thuộc về tổ chức đấu giá tài sản. Khoản tiền này dùng để bù đắp các khoản chi cho việc thực hiện cuộc đấu giá (niêm yết, đăng báo, photo tài liệu, phát hành đơn đăng ký, chi phí tổ chức cuộc đấu giá,....). Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 thì số tiền bán hồ sơ sẽ được trừ vào tiền thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, phần còn lại (nếu có) được chuyển trả cho người có tài sản. Quy định này không phù hợp và gây khó khăn cho tổ chức đấu giá tài sản, nhất là khi tổ chức đấu giá các tài sản có giá trị nhỏ mà số lượng khách hàng lại đông, thù lao dịch vụ đấu giá không đủ để đảm bảo các chi phí đấu giá, mà tiền bán hồ sơ thì lại phải chuyển trả cho người có tài sản.


Ảnh: Quang cảnh phiên đấu giá

Theo thực tế cuộc đấu giá ngày 25/3/2019 vừa qua, sau khi trừ đi số tiền thù lao dịch vụ đấu giá, Trung tâm phải chuyển trả cho người có tài sản số tiền bán hồ sơ còn thừa. Đây là một bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Bởi lẽ, hầu như tất cả các thủ tục bán hồ sơ, cho đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá là do tổ chức đấu giá thực hiện, nhưng số tiền thu được lại thuộc về người có tài sản. Trường hợp thu không đủ chi thì giải pháp nào để giải quyết? Hy vọng, các cơ quan chức năng sớm sửa đổi quy định nói trên.

Thu Thảo – TT.ĐGTS 
Cập nhật: 02/04/2019
Lượt xem: 171
Lên trên