Một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tại Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là VCCI Khánh Hòa) tổ chức buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Tọa đàm có gần 80 đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phạm Quốc Đạt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã khái quát sơ lược thuận lợi cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã trình bày các khó khăn, vướng mắc như sau: 
1. Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa:
Đại diện Công ty cho biết: Hiện nay, doanh nghiệp có trường hợp người lao động nghỉ chế độ thai sản đến hết tháng thứ 4, tháng thứ 5 thì quay trở lại làm việc, vậy trong trường hợp này quyền lợi của người lao động sẽ được tính như thế nào? Trong 02 tháng đi làm thì người lao động có phải đóng các chế độ bảo hiểm hay không?
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa trả lời: 
- Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Luật BHXH) quy định lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con: “1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này”.
Đồng thời, điểm khoản 2 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH) quy định:“c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. 
2. Công ty Cổ phần Đô thị Vạn Ninh:
Đại diện Công ty cho biết: Sổ BHXH ghi chức danh nghề nghiệp không đúng với danh mục là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng công việc thực tế của họ là công việc nặng nhọc, độc hải nguy hiểm. Nguyên nhân ghi không đúng là do thay đổi từ ngữ trong các văn bản pháp luật hoặc do hạn chế của người ghi sổ BHXH. Đến nay, khi họ đi làm thủ tục bảo hiểm thì không được tính là đã làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc hưởng chế độ BHXH của người lao động, chẳng hạn như người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng chế độ ốm đau là 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên (khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014), nhiều hơn 10 ngày so với người lao động làm nghề hoặc công việc trong điều kiện bình thường. Ngoài ra, nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu (điểm b khoản 2 Điều 54 Luật BHXH).
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: Người lao động có thể tiến hành điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa chính xác trong sổ BHXH như sau:
- Đối với trường hợp người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH, thì cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH.
- Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
- Đối với trường hợp người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp, cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được theo Điều 98 Luật BHXH, thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn.
- Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thực hiện điều chỉnh.
3. Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà:
- Về việc chốt sổ bảo hiểm: Đại diện công ty cho biết, trong doanh nghiệp hiện nay xảy ra tình trạng trùng sổ BHXH do nhiều nguyên nhân như: người lao động khai báo không trung thực khi đi xin việc, cho mượn hồ sơ giấy tờ cá nhân để đi làm thủ tục BHXH… Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải làm như thế nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người lao động?
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: Đối với trường hợp trùng sổ BHXH thì sẽ làm thủ tục “gộp sổ” theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất”. 
4. Công ty TNHH KN Cam Ranh:
Đại diện Công ty cho biết: Hiện nay, trong doanh nghiệp có người lao động là cựu chiến binh thuộc nhóm được nhà nước đóng BHYT nhưng hiện tại người lao động này đang tiếp tục đi làm và đóng bảo biểm tại công ty, như vậy quyền lợi của người lao động sẽ được hưởng như thế nào?
Đại diện Sở Y tế trả lời: Đây là trường hợp người lao động thuộc 02 nhóm đối tượng tham gia BHYT, khoản 2 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định:“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”. Đồng thời, khoản 2 Điều 22 cũng quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.
5. Công ty TNHH Hồ Tiên:
Đại diện Công ty có nhận được các tờ rời BHXH có nội dung sai sót thì phải xử lý vấn đề này như thế nào?
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: Đối với trường hợp tờ rời BHXH có sai sót thì người lao động sẽ báo với cơ quan BHXH để làm thủ tục điều chỉnh nội dung sai sót. Khoản 2 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: “2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH
2.1. Thành phần hồ sơ: …
Như vậy, người lao động sẽ liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật.
6. Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ít phát sinh các vụ khởi kiện liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Từ năm 2016 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có nhận được đơn khởi kiện của tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Đà và Công ty Cổ phần giao thông 505, sau khi nhận đơn, Tòa án nhân dân tỉnh đã hướng dẫn người nộp đơn về làm thủ tục ủy quyền theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, không thấy người nộp đơn quay trở lại. 
Hiện nay, Điều 14 Luật BHXH 2014 quy định: Tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc Công đoàn đứng ra khởi kiện doanh nghiệp để đòi lại quyền lợi cho người lao động còn gặp rất nhiều khó khăn:
- Về tư cách khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH sẽ do tổ chức công đoàn cơ sở hay tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp. Người lao động sẽ ủy quyền cho tổ chức công đoàn. Việc thực hiện các thủ tục ủy quyền hết sức rườm rà, khó khăn, rủi ro cho công đoàn cấp cơ sở khi họ đang được chủ doanh nghiệp trả lương, rất ít cán bộ Công đoàn cơ sở “dám” đứng ra để khởi kiện chủ doanh nghiệp, bởi họ sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
- Có trường hợp xem xét đây là tranh chấp về quyền lợi cho người lao động nên phải chứng minh có tranh chấp về BHXH giữa người lao động với người sử dụng lao động, giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động, trình tự xử lý nợ BHXH cần theo thủ tục giải quyết tranh chấp tập thể về quyền cho người lao động. Do đó, cần được Chủ tịch UBND huyện giải quyết, nếu không giải quyết được thì mới đưa ra Tòa án nhân dân giải quyết,… 
7. Công ty TNHH TM DV DL Bảo Anh:
Đại diện Công ty có vướng mắc về 14 khoản thu nhập không phải đóng BHXH bắt buộc.
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: Các nội dung đóng BHXH đã được quy định tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH. Theo đó, sẽ có 14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 bao gồm: tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động năm 2012; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
8. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanet Khánh Hòa:
Đại diện công ty cho biết có vướng mắc khi người lao động đề nghị chuyển tuyến khám chữa bệnh thì bác sỹ không đồng ý, như vậy quyền lợi BHYT của người lao động sẽ giải quyết như thế nào?
Đại diện Sở Y tế trả lời: Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 04/4/2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: “1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;”. Còn trường hợp người nhà bệnh nhân lo lắng và tự ý chuyển tuyến chữa bệnh thì sẽ chỉ được thanh toán như khám chữa bệnh trái tuyến.

Lệ PhượngCập nhật: 03/07/2019
Lượt xem: 123
Lên trên