Tôi có ý định mua một căn hộ chung cư để ở, tuổi già được yên tĩnh và cũng được biết ở chung cư thì điều kiện trật tự, vệ sinh cũng chu đáo. Tuy nhiên mấy người

Chi tiết

Chiều ngày 22/3/2016, trong đợt sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 03/2016; Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng

Chi tiết

Chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Chi tiết

Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng

Chi tiết

Để hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Khánh Hòa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa

Chi tiết

Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng

Chi tiết

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi

Chi tiết

Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của

Chi tiết

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, thành phố Cam Ranh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú.

Chi tiết
123