Cơ quan chủ quản: sở tư pháp khánh hòa Địa chỉ: 3A Hàn Thuyên - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84-58) 382 2261 - (84-58) 356 1117
Email: stp@khanhhoa.gov.vn