Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" . . .

Chi tiết

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề ra nhiều mục

Chi tiết

Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bác Hồ với thực hành tiết kiệm trong dịp Tết, Cải cách hành chính để phục vụ người

Chi tiết

Ngày 4-11-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu 5 văn bản pháp luật mới cho các cán bộ chủ chốt và báo cáo viên pháp luật tỉnh. Ông Lê Xuân Thân

Chi tiết

Sáng 2-11-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên, các văn bản hướng dẫn thi hành và giới thiệu các nội dung quản lý nhà nước về

Chi tiết

Đây là mục tiêu phấn đấu của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đề ra trong Kế hoạch công tác năm. Bởi có như vậy thì mới được tạo điều

Chi tiết

Ngày 22/9/2011, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp phối hợp với đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm

Chi tiết

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, vừa qua (ngày 15/7/2011) Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản Luật

Chi tiết

Ngày 26/9/2011 vừa qua Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp Huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho 45 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ

Chi tiết

Thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ngày 27/8/2011 UBND thị trấn

Chi tiết
12