Đổi mới công tác truyền thông cả về bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Đổi mới công tác truyền thông cả về bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


ảnh minh họa

Đây là một trong những yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa tại Kế hoạch số 6427/KH-BCĐ389 ban hành ngày 30/6/2020 về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020.
Nội dung công tác truyền thông bao gồm: tuyên truyền hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng; phổ biến chính sách pháp luật, những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; phản ánh những vụ việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng; những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền về những gương điển hình trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia cung cấp thông tin liên quan đến phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng; không tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và tình hình thực tế, công tác truyền thông trong năm 2020 tập trung vào các chuyên đề sau: công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh, xử lý đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng; chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, phân bón; nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu…theo Chỉ thị số 30/CT-TTg, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 và Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; thực trạng và công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, hàng chuyển tải, hàng quá cảnh; xu hướng giao dịch thương mại điện tử và những vấn đề đặt ra trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử…
Kế hoạch giao Sở Tài chính – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Trưởng ban xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động cung cấp thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương, đặc biệt là các vụ việc kiểm tra, xử lý điển hình gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương…

H.Dương