Nhờ


Anh nọ mới cưới vợ, nói chuyện với bạn:
- Vợ chồng tớ “chiến tranh lạnh”, không nói với nhau một lời nào gần cả tháng nay!
- Thế giờ “chiến tranh lạnh” kết thúc chưa?
- Kết rồi, mới hôm qua đấy!
- Sao thế, bố mẹ sang hòa giải à?
- Không, nhờ…lương! Ngày cuối tháng, vợ tớ buộc miệng hỏi: “Có lương tháng này chưa anh?”

HD (st)