Phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa về kiểm tra công tác Tư pháp tại xã Ninh Phụng
Phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa về kiểm tra công tác Tư pháp tại xã Ninh Phụng

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp xã, phường năm 2019 trên địa bàn thị xã, ngày 28/5/2019 đồng chí Dương Văn Chương – Phó Trưởng Phòng Tư pháp thị xã làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp tại xã Ninh Phụng. 
Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác văn bản; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác chứng thực; Công tác hộ tịch;Công tác hòa giải ở cơ sở; Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; Công tác bồi thường nhà nước; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; Công tác thi hành án dân sự; Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý.


Quang cảnh kiểm tra

Qua kiểm tra,Phòng Tư pháp kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, khó khăn trong công tác tư pháp ở cơ sở, đồng thời có hướng khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc.
Đồng chí Trần Ngọc Thơ – Phó Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm tra về những hạn chế trong công tác tư pháp của xã; yêu cầu công chức Tư pháp - hộ tịch kịp thời tham mưu UBND xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Công tác văn bản, phối hợp các ban, ngành rà soát các văn bản về thủ tục hành chính; đăng ký mua sổ theo quy định để quản lý hồ sơ lưu hộ tịch, chú trọng công tác tập huấn cho Tổ hòa giải, đó là những nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trong thời gian tới.

 Huy Toàn (TP)