Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023
Lễ ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023

Sáng ngày 14/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà và Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023. Đây là hoạt động dựa trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam số 03/CTPH-BTNMT-HLGVN ngày 05/10/2018. Tham dự buổi ký kết có đồng chí Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thiện Hùng – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cùng sự có mặt của đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố Nha Trang và các đồng chí Trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc. 


Quang cảnh Lễ ký kết

Các nội dung phối hợp bao gồm: xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, cho hội viên Hội luật gia các cấp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực về pháp luật, tổ chức thi hành và áp dụng pháp luật nói chung và pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng. Theo Chương trình, hàng năm, hai Bên phối hợp tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; kết thúc giai đoạn tổ chức tổng kết, đánh giá và đề ra phương hướng, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình.
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời tăng cường vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Khánh Hòa./.

Ngô Thị Thanh Thơ