UBTP Nha Trang: Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
UBTP Nha Trang:
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Chiều ngày 28/02, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 (HĐPHPBGDPL). Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Trong năm 2018, HĐPHPBGDPL đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác này. Để triển khai thực hiện Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL tham mưu cho UBND thành phố hướng dẫn cụ thể các nội dung đến các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường.Toàn cảnh Hội nghị

Năm qua, Hội đồng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữa các phòng ban, đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn, nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ công chức và Nhân dân trên địa bàn được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú và đạt kết quả tốt. Các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện truyền thông trên hệ thống truyền thanh: Xây dựng 168 bản tin, 58 bài viết, 46 chuyên mục về an toàn giao thông, 15 buổi phát thanh về công tác phân luồng giao thông tạm thời trên địa bàn thành phố; các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, thực hiện 11 phóng sự hình ảnh về trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ cho Giao ban Bí thư Chủ tịch xã, phường hàng tháng và 01 phóng sự tổng kết hoạt động an toàn giao thông; treo 9.738 pano, áp phích, băng rôn; phát hành miễn phí 38.641 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 295 buổi tuyên truyền miệng với hơn 26.925 người tham dự; Tổ chức 24 buổi tuyên truyền lưu động về phòng, chống tác hại thuốc lá trên các tuyến đường chính của thành phố, tổ chức 2 Hội thi với hình thức sân khấu hóa (Công chức tư pháp – Hộ tịch với Bộ luật dân sự năm 2015, Phòng chống mua bán người); 16 Câu lạc bộ với hơn 420 thành viên là cầu nối giữa hội viên nông dân với pháp luật …Trong năm qua, thành phố đã cấp 2.562.419.000 đồng để các cơ quan, đơn vị, địa phương chi cho công tác PBGDPL. Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của Công an thành phố, Đồn biên phòng Cảng Nha Trang, Bộ chỉ huy quân sự thành phố; UBND phường: Phước Long, Vĩnh Hòa trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cùng các đề xuất việc triển khai công tác PBGDPL đạt kết quả cao hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định công tác PBGDPL là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Thời gian tới, cần tiếp tục triển khai tốt các văn bản pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền PBGDPL, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật; tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ công chức phụ trách công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
Tại Hội nghị, UBND thành phố đã khen thưởng cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Anh Khoa