Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa
Danh sách thành viên
Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa

 (theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 15/02/2019)

1

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh                     

CT Hội đồng

2

Ông Phạm Quốc Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp                              

Phó CT HĐ

3

Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

4

Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Ủy viên

5

Ông Đặng Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính                 

Ủy viên

7

Ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc   

Ủy viên

8

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

Ủy viên

9

Ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội    

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế     

Ủy viên

12

Ông Võ Nam Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                   

Ủy viên

13

Ông Cao Tấn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ủy viên

14

Ông Lê Hoàng Thọ, Phó Giám đốc Sở Công thương

Ủy viên

15

Ông Mai Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

16

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Ủy viên

17

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch    

Ủy viên

18

Bà Lê Vinh Liên Trang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

19

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

Ủy viên

20

Ông Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ủy viên

21

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư       

Ủy viên

22

Ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ủy viên

23

Ông Trần Thân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Ủy viên

24

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình

Ủy viên

25

Mời ông Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Ủy viên

26

Mời ông Trần Hữu Viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Ủy viên

27

Mời bà Đào Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Ủy viên

28

Mời ông Trần Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

29

Mời ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh      

Ủy viên

30

Mời bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ủy viên

31

Mời ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh        

Ủy viên

32

Mời ông Nguyễn Thiện Hùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Ủy viên

33

Mời ông Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ủy viên

34

Mời ông Nguyễn Văn Á, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Ủy viên

35

Mời ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên
 36Mời ông Nhữ Mai Pháo, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  Ủy viên
37Mời ông Nguyễn Đình Thơ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnhỦy viên